Wie zijn we?

Plenty More vzw is een organisatie die zich inzet om armoede te bestrijden en op duurzame ontwikkeling. Dit doet ze door middel van leningen te verstrekken aan organisaties die zich met deze materie bezighouden. Een andere mogelijkheid is dat we op aandelen intekenen van deze organisaties en zo rechtstreeks kapitaal verschaffen aan deze organisaties. Ook personen in armoede kunnen zich wenden tot ons om een lening te krijgen.
De blauwdruk van onze organisatie is gebaseerd op een foundation naar Amerikaans voorbeeld waarbij de zogenaamde 'endowment' (in ons geval de kernportefeuille) de nodige interesten en/of dividenden genereert die dan geïnvesteerd kunnen worden organisaties die onze doelstellingen genegen zijn. Ook is het mogelijk dat Plenty More vzw zelf initiatieven opzet.

Om aan deze middelen te geraken,
rekenen we op giften en legaten en organiseren we ook verschillende acties die de nodige gelden opbrengen. Voor meer informatie over deze acties, gelieve een kijkje nemen op de actie pagina.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten