Werking


Hoe gaan wij te werk?
Plenty more vzw heeft de ambitie om een blijvende impact te maken in de domeinen die zij belangrijk acht namelijk het bestrijden van armoede en inzetten op duurzame ontwikkeling. In tegenstelling tot andere organisaties zal ze haar beschikbare middelen niet wegschenken, maar overgaan tot het geven van leningen en het nemen van een belang in vennootschappen die zich inzetten bovenstaand doelstellingen.

Opbouw van de beschikbare middelen
Ook in tegenstelling tot andere organisaties worden de ingezamelde middelen niet rechtstreeks gebruikt, maar eerst geïnvesteerd in effecten (aandelen/obligaties). Deze effecten worden gekozen op basis van hun mogelijkheid om op een duurzame manier dividenden/interesten te genereren. We hebben een speciale voorkeur voor effecten die jaarlijks hun dividend/interest uitkering kunnen verhogen zonder dat dit ten koste gaat van de werking van het bedrijf in kwestie.
Het is van de ontvangen dividenden dat de beschikbare middelen zullen komen voor de werking van onze vzw. Wel zal een belangrijk deel van de dividenden terug herbelegd worden zodat de kernportefeuille ook op een duurzame manier kan stijgen en er op termijn meer inkomsten kunnen gegenereerd worden.
Concreet streeft Plenty More erna om ong. 40-50% van de ontvangen inkomsten uit de kernportefeuille ter beschikking te stellen om uit te lenen/te investeren in projecten.
Onze organisatie denkt door deze werkwijze te hanteren ze op lange termijn meer doeltreffend kan werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten