Ambassadeurschap

Plenty More vzw heeft verschillende manieren om aan de nodige middelen te geraken om haar doelstellingen te realiseren (zie pagina).
Daarnaast heeft ze nog een speciaal programma ontwikkeld namelijk het ambassadeurschap.

Met dit programma gaat Plenty More vzw op zoek naar personen die reeds aandeelhouder zijn van een energiecoöperatieve of interesse hebben om aandeelhouder te worden van zo'n coöperatieve.
Door ambassadeur te worden, engageren personen zich:
- Aandeelhouder zijn/worden van een energiecoöperatie (zie verder voor lijst)
- Ten minste 50% van het ontvangen dividend ofwel te schenken aan Plenty More vzw ofwel te
   herinvesteren in nieuwe aandelen van energiecoöperatieve (of via pooling, zie verder)
- Naar de AV gaan of zich laten vertegenwoordigen op de AV van de energiecoöperatieve.

Alle aandelen die worden aangemeld in het kader van het ambassadeurschap zullen op onze website worden gepubliceerd.

Ten slotte bieden we ook nog pooling aan. Bij pooling storten personen een bepaald som aan Plenty More vzw (bijvoorbeeld 1,5 of 10 euro per maand). Vanaf het moment dat gewenste bedrag bereikt wordt om een aandeel te kopen, zal Plenty More vzw het aandeel in kwestie kopen. Dit betekent dat Plenty More vzw de aandelen in naam van de personen die hebben bijgedragen zal beheren. Het grote voordeel van dit systeem is dat personen voor een laag bedrag mede-eigenaar worden van de effecten zonder dat een gift moeten doen. De personen die zich inschrijven engageren zich om minstens 6 jaar mede-eigenaar te blijven van de aandelen.

Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten