FAQ


Hoe kan Plenty More vzw gesteund worden?
U kan op verschillende manieren een bijdrage leveren: ten eerste kan u een gift doen (IBAN: BE89 7360 4301 1985
​BIC: KREDBEBB naam rekeninghouder: Plenty More vzw). U kan ook deelnemen aan één van onze acties waarvan de opbrengst ten goede komt aan Plenty More vzw. Wat ook al een grote hulp is, is onze pagina's op facebook liken, vrienden uitnodigen om dit te doen en posts/evenementen delen op je eigen pagina.

Zijn giften aan Plenty More vzw fiscaal aftrekbaar?
Onze giften zijn NIET ​fiscaal aftrekbaar.

Zijn er bepaalde voordelen verbonden als je een gift doet aan Plenty More vzw?
Naast onze enorme appreciatie voor uw vrijgevigheid, willen wij onze schenkers ook bedanken door hen enkele voordelen aan te bieden.
Kijk zeker op onze voordeelpagina om meer te weten te komen.

Waarom doet Plenty More vzw geen schenkingen?
De filosofie van Plenty More vzw is dat een eenmalige schenking weinig zoden aan de dijk zet. Bovendien houdt een schenking in dat na de schenking het contact tussen de donor en de ontvangende partij eindigt. Plenty More wil vanaf het begin tot het einde van de samenwerking (terugbetaling leningen of verkoop aandelen) betrokken partner blijven. Op die manier kunnen we de organisaties in kwestie ondersteunen met raad en daad. Ten slotte zet onze werkwijze organisaties aan om projecten voor te stellen die ook financieel duurzaam zijn (mogelijkheid om de lening terug te betalen, aangroei eigen vermogen door het maken van winst).

Wanneer kan ik genieten van de voordelen?
Op het moment dat u een gift doet of meewerkt aan één van onze acties, kan u gebruik maken van de voordelen. Let wel: we leveren de goederen (bijvoorbeeld de wijnen, de boeken, ect...) enkel in Antwerpen stad zelf.

Welke criteria worden gehanteerd bij het kiezen van een investering voor de kernportefeuille?
Er spelen vele factoren mee, maar de volgende criteria spelen een belangrijke rol: sluit activiteit aan bij doelstellingen vennootschap, activiteit al dan niet georganiseerd in een coöperatieve vennootschap, winstgevendheid, historische dividendbetalingen, goede corporate governance, mate van impact, etc...


Ik heb een voorstel voor een actie die middelen kan generen voor Plenty More.
Prima! Je kan ons altijd contacteren. voor onze gegevens, zie de contactpagina.

Ik heb een investeringsvoorstel. Wat moet ik doen?
Plenty More vzw is altijd op zoek naar voorstellen die kunnen bijdragen tot vervullen van haar statutaire doelen. Gelieve ons te mailen met een uitgewerkt voorstel. Ook tips om bepaalde organisaties of initiatieven aan ons voor te stellen zijn meer dan welkom!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten