woensdag 25 december 2019

Nieuwe investering!

Een van onze ambassadeurs is aandeelhouder geworden van Noordlicht CV. Deze coöperatieve uit Sterrebeek investeert in hernieuwbare energie dmv kapitaal dat ze bij de burgers ophaalt.
Het gaat om 1 aandeel van 250 EUR.

Voor meer informatie over hun werking, gelieve hun website te bezoeken: 
http://www.noordlicht.be/

zondag 15 december 2019

Nieuwe investering!

Een van onze ambassadeurs is aandeelhouder geworden van BocagEn. Deze coöperatieve uit de provincie Luik investeert in de plaatsing van zonnepanelen dmv kapitaal dat ze bij de burgers ophaalt.
Het gaat om 1 aandeel van 100 EUR.

Voor meer informatie over hun werking, gelieve hun website te bezoeken:
http://bocagen.be/

dinsdag 10 december 2019

Project spaargeld duurzame banken

Sinds vandaag geeft Plenty more vzw ook de spaargelden weer die zij zelf aanhoudt of die haar ambassadeurs aanhouden. We houden enkel rekening met spaargelden die aangehouden worden bij duurzame banken (bijv. Triodos bank, VDK bank) die de gelden voornamelijk aanwenden om aan duurzame en sociale projecten uit te lenen.
Indien u ook ambassadeur wenst te worden, aarzel dan niet om ons te contacteren.

maandag 9 december 2019

Nieuwe investering!

Een van onze ambassadeurs heeft mee geïnvesteerd in Newb. Deze bank in wording wil ervoor zorgen dat het spaargeld van klanten gebruikt voor oa klimaatinvesteringen en zeker niet terecht komt bij projecten die schade berokken aan het leefmilieu en/of mensenrechten schendt. Voordat ze van start kan gaan heeft ze nog een groen licht nodig van de NBB en de ECB.
Het gaat om een bedrag van 700 EUR.

donderdag 21 november 2019

Nieuwe investering!

Een van onze ambassadeurs is aandeelhouder geworden van North Sea Wind CVBA. Deze coöperatieve vertrekt achtergestelde leningen aan de vennootschap Parkwind. Deze vennootschap investeert in offshore windparken oa voor de Belgische kust. De investering bedraagt 250 EUR.

vrijdag 1 november 2019

Nieuwe investering!

Plenty more vzw en één van onze ambassadeurs hebben elk een certificaat van aandelen van Triodos bank gekocht. Triodos bank is een organisatie die inzet op duurzaamheid. Dit vertaalt zich in kredietverlening aan projecten die aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen. Ook hun fondsbeheerders beleggen in aandelen en obligaties die zich aan deze criteria houden.
Het gaat om een investering van 164 EUR.

zondag 15 september 2019

Nieuwe investering!

Sinds vandaag is één van onze ambassadeurs aandeelhouder (1 aandeel van 250 EUR) geworden van de rescoop Vlaskracht CVBA. Deze coöperatieve vennootschap investeert haar middelen in hernieuwbare energie. Bezoek hun website (https://www.vlaskracht.be/) om meer te weten te komen over haar werking.

zondag 8 september 2019

Nieuwe investering!

Sinds vandaag is één van onze ambassadeurs aandeelhouder (1 aandeel van 100 EUR) geworden van de rescoop Klimaan CV. Deze coöperatieve vennootschap investeert haar middelen in hernieuwbare energie. Bezoek hun website (https://coop.klimaan.be/) om meer te weten te komen over haar werking.

zaterdag 31 augustus 2019

Nieuwe investering!

Een van onze ambassadeurs heeft recent 2 aandelen (totale waarde 100 EUR) van de coöperatieve Eco2050 gekocht. Deze coöperatieve haalt middelen op om leningen uit te schrijven aan Z-kracht. Deze vennootschap investeert deze middelen in de offshore windparken.

woensdag 31 juli 2019

Nieuwe investering!

Sinds vandaag is Plenty more vzw ook aandeelhouder van Wind Together CVBA. Deze energiecoöperatieve koopt met de opgehaalde gelden exploitatierechten in windmolens waardoor ze recht heeft op een deel van de opbrengsten. Het gaat om een investering van 125 EUR.

woensdag 19 juni 2019

Nieuwe investeringen!

Plenty more vzw is sinds vandaag aandeelhouder geworden van Wind voor "A" CV. Deze coöperatieve gebruikt de opgehaalde gelden om leningen te verstrekken aan windprojecten in de haven van Antwerpen. We hebben 1 aandeel van 125 euro gekocht.
Daarnaast heeft één van onze ambassadeurs 4 aandelen van Bellerophon CVOA (voor 300 EUR) gekocht.

zaterdag 11 mei 2019

Nieuwe investering!

De energiecoöperatieve Beauvent heeft recent een kapitaalverhoging doorgevoerd. Plenty more vzw heeft hier aan deelgenomen en heeft daarom een extra aandeel van 250 EUR van Beauvent CVBA aangekocht. We bezitten nu twee aandelen van Beauvent CVBA!

dinsdag 23 april 2019

Nieuwe investering!

Plenty More vzw is aandeelhouder geworden van Bellerophon CVOA (aankoop van één aandeel van 75 EUR). Deze coöperatieve heeft als doel personen die graag eigenaar van een woning willen worden, maar niet over voldoende middelen beschikt te ondersteunen. Dit doet ze door financiële middelen ter beschikking te stellen om de eigen inbreng te mee te financieren. In ruil wordt de vennootschap mede-eigenaar van de woning.

maandag 15 april 2019

Nieuwe investering!

Sinds vandaag zijn we aandeelhouder (1 aandeel van 250 euro) van Wooncoop CVBA. Deze coöperatieve biedt een woonvorm aan die zowel de voordelen van huren en eigendom met elkaar combineert. Er wordt vooral ingezet op co-housing. Op die manier is het mogelijk om op een goedkopere manier te leven. Zij willen door dit project een antwoord bieden op de wooncrisis die in Vlaanderen heerst.

Voor meer informatie, gelieve de website te bezoeken: https://www.wooncoop.be/

maandag 25 maart 2019

Nieuwe inkomstenbron: Trooper!

Sinds vandaag staan wij op Trooper. Via dit initiatief kunnen organisaties extra middelen verwerven door aankoop in onlineshops door sympathisanten.
Wat moet je doen?
1) bezoek onze pagina op Trooper:
https://www.trooper.be/plentymorevzw
2) Op de pagina vind je de links van de deelnemende shops.
3) Klik op de link van shop waar je aankopen wilt doen.
4) Doe je aankoop
5) Plenty more vzw krijgt een commissie van de shop op het bedrag dat je spendeert zonder dat het je iets extra kost!
Belangrijk! om geldig te zijn is het noodzakelijk dat de shops via de links op onze pagina worden bezocht anders wordt er geen commissie aan ons betaald.

donderdag 7 februari 2019

Nieuwe investering!

We hebben 3 certificaten van aandelen Triodos bank bijgekocht tav 252 euro. Hierdoor bezit Plenty more vzw nu 5 certificaten van aandelen Triodos bank tav 420 euro. Deze nieuwe investering past in de doelstellingen die Plenty More vzw heeft geformuleerd namelijk inzetten op duurzaamheid. Triodos bank is sinds jaar en dag een pionier in duurzame investeringen en wij willen hen hierbij helpen door kapitaal te verschaffen.

vrijdag 1 februari 2019

Nieuwe investering!

Plenty more vzw is aandeelhouder geworden van Zonnewind CVBA. Deze burgercoöperatieve uit Zandhoven investeert in hernieuwbare energie om de CO² uitstoot naar beneden te krijgen. Plenty more vzw is trots dat ze mee kan bijdragen tot de doelstellingen van deze coöperatieve!

zondag 27 januari 2019

Start nieuw initiatief

Een van de doelstellingen van Plenty more vzw is inzetten op duurzaamheid. Naast onze investeringen bereiken we dit ook door verschillende initiatieven te starten. Dit initiatief is 'op weg naar duurzaamheid', een nieuwe blog die meer informatie geeft aan individuen en bedrijven hoe ze op een laagdrempelige manier hun gedrag kunnen aanpassen om hun CO² uitstoot naar beneden te krijgen. Uiteraard betekent dit niet dat er geen andere maatregelen moeten genomen om de opwarming tegen te gaan, maar dit initiatief wil toch bijdragen tot de bewustmaking en mensen aanzetten om meer voor het klimaat te doen.

Hieronder vind je de link:
https://opwegnaarduurzaamheid.blogspot.com/


donderdag 17 januari 2019

Nieuwe investering!

Plenty more vzw heeft recentelijk 168 euro geïnvesteerd in certificaten van aandelen van Triodos bank. Deze bank zet zich al jaar en dag in voor duurzaamheid waaronder ook investeringen/leningen voor hernieuwbare energie. Met deze investering wil Plenty more de bank mee ondersteunen om haar doelstellingen te behalen. Bovendien betaalt de bank sinds jaar en dag een dividend uit waardoor de vzw extra inkomsten verwerft om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.