zondag 30 december 2018

Nieuwe investering!

Een van de personen die een ambassadeur is voor Plenty More vzw heeft een aandeel coopstroom (250 euro) aangekocht.
Coopstroom is een energiecoöperatieve die haar kapitaal investeert in hernieuwbare energie. De focus van de coöperatieve ligt vooral op het plaatsen van zonnepanelen.
Deze investering van één van onze ambassadeurs draagt bij tot de doelstelling van Plenty More vzw om meer in te zetten op hernieuwbare energie.

woensdag 19 december 2018

Investering in Shell via Follow This

Een van de personen die een ambassadeur is voor Plenty More vzw heeft een aandeel Shell gekocht via Follow this.
Deze organisatie ijvert ervoor om Shell een meer duurzame koers te laten varen. Dit doen ze door oa door aandelen Shell aan te kopen via investeringen van particulieren of bestaande shell aandeelhouders te vertegenwoordigen. Op die manier poolen ze middelen en wegen ze zwaarder door als aandeelhouder. Vervolgens dienen ze op de AV een resolutie in om Shell aan te manen een duurzaam beleid te voeren en hun CO2 in lijn te brengen met het klimaatakkoord dat in Parijs gesloten werd.
Wilt u meer informatie of wilt u zelf ook een investering doen, gelieve dan de website te bezoeken:
https://follow-this.org/

zondag 2 december 2018

Lancering ambassadeurschap + pooling

Om extra middelen te verzamelen om onze doelstellingen te behalen en meer impact te hebben, hebben we besloten om het ambassadeurschap te lanceren. Met deze formule engageren (toekomstige) aandeelhouders van energiecoöperatieve naast hun steun aan de coöperatieve ook minstens 50% van het dividend ofwel aan Plenty More vzw te schenken ofwel te herinvesteren in aandelen van energiecoöperatieven (kan ook via pooling).
Daarnaast lanceren we ook het concept van pooling. Personen die kunnen reeds voor een beperkt bedrag (vanaf 1 euro per maand) mede-eigenaar van een aandeel van een energiecoöperatieve. Plenty More vzw beheert dan de aandelen in opdracht van de mede-eigenaars.
Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren.

maandag 26 november 2018

Nieuwe investering!

We kunnen met trots aankondigen dat we aandeelhouder zijn geworden van Aspiravi Samen CVBA (1 aandeel van 125 EUR). Deze coöperatieve leent haar gelden uit aan ondernemingen die windmolens bouwen. Op die manier wordt er extra capaciteit bijgebouwd en wordt onze energiemix groener.

Voor meer informatie over deze coöperatieve:
http://www.aspiravi-samen.be/default.aspx

zondag 30 september 2018

Welkom!

Welkom op onze nieuwe pagina.

Onze voormalige webruimte was oorspronkelijk bedoeld voor een ander project. Doordat het geuzenpaleis al redelijk vlug zijn activiteiten heeft gestaakt, mochten we tijdelijk gebruik maken van deze webruimte. Vorig week liep echter de huurperiode af waardoor we op zoek zijn naar een nieuwe webpagina.
Voorlopig maken gebruik van deze blog om meer informatie over Plenty More vzw te posten totdat we tot een definitieve oplossing zijn gekomen.