zondag 27 januari 2019

Start nieuw initiatief

Een van de doelstellingen van Plenty more vzw is inzetten op duurzaamheid. Naast onze investeringen bereiken we dit ook door verschillende initiatieven te starten. Dit initiatief is 'op weg naar duurzaamheid', een nieuwe blog die meer informatie geeft aan individuen en bedrijven hoe ze op een laagdrempelige manier hun gedrag kunnen aanpassen om hun CO² uitstoot naar beneden te krijgen. Uiteraard betekent dit niet dat er geen andere maatregelen moeten genomen om de opwarming tegen te gaan, maar dit initiatief wil toch bijdragen tot de bewustmaking en mensen aanzetten om meer voor het klimaat te doen.

Hieronder vind je de link:
https://opwegnaarduurzaamheid.blogspot.com/


donderdag 17 januari 2019

Nieuwe investering!

Plenty more vzw heeft recentelijk 168 euro geïnvesteerd in certificaten van aandelen van Triodos bank. Deze bank zet zich al jaar en dag in voor duurzaamheid waaronder ook investeringen/leningen voor hernieuwbare energie. Met deze investering wil Plenty more de bank mee ondersteunen om haar doelstellingen te behalen. Bovendien betaalt de bank sinds jaar en dag een dividend uit waardoor de vzw extra inkomsten verwerft om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.