Pooling

Tegenwoordig zijn er verschillende energiecoöperatieven die kapitaal ophalen bij burgers om te kunnen investeren in hernieuwbare energie.
Jammergenoeg is de drempel om te kunnen investeren in zo'n coöperatieve niet voor iedereen haalbaar, omdat je bij velen al meteen 250 EUR moet betalen om een aandeel te verwerven.
Hierdoor vallen er een hoop mensen af die wel interesse hebben om de projecten te ondersteunen, maar niet over de nodige financiële middelen beschikken.

Daarom heeft Plenty more vzw besloten om hier iets aan te doen. In samenwerking met The Stana Merchant Company gcv wordt de mogelijkheid geboden om met beperkte middelen toch kapitaal aan de coöperatieve te verschaffen.


Hoe gaat dit in zijn werk?
1) De persoon in kwestie geeft aan dat hij/zij interesse heeft om te investeren door ons een mail te sturen. Hierin geeft de persoon in kwestie zijn persoonlijke gegevens zodat ze The Stana Merchant Company de nodige voorbereidingen kan treffen.
2) De persoon in kwestie krijgt een e-mail met een betaaluitnodiging en de te volgen stappen.
3) De persoon schrijft een bedrag van min 5 EUR (Afhankelijk van de situatie kan het ook om een lager bedrag gaan) over naar de rekening van The Stana Merchant Company GCV met de gegevens vermeld in e-mail van de betaaluitnodiging.
4) Bij ontvangen van de storting ontvangt de persoon in kwestie een aandeelhoudercertificaat waarin
    zijn/haar aandeelhouderschap wordt bevestigd.
5) Indien voldoende middelen zijn verzameld investeert The Stana Merchant Company GCV in een
    coöperatieve.

Voordelen
- De drempel om in hernieuwbare energie te investeren wordt aanzienlijker lager.
- Energiecoöperatieven halen extra middelen op die ze anders niet kunnen ophalen.
- Door de middelen te poolen wordt het ook makkelijk om de ontvangen dividenden te herinvesteren.

Interesse? Gelieve ons te contacteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten