Projectoproepen

Oprichten huurwaarborgfonds in Antwerpen
De bedoeling van dit project is om in de stad Antwerpen een huurwaarborgfonds op te richten. Voor vele inwoners van de stad is het niet vanzelfsprekend om de huurwaarborg bijeen te brengen bij het huren van een woning. Daardoor vallen zij veel vaker uit de boot doordat de verhuurder liever niet in zee gaat met personen die te weinig financiële middelen hebben. Regelingen zoals een OCMW huurwaarborg schieten vaak tekort omwille van de strenge voorwaarden (afleveren van een conformiteitsattest, etc...).
Concreet zal er een coöperatieve vennootschap worden opgericht waar geïnteresseerden aandelen van kunnen kopen. De gelden zullen dan aangewend worden om een lening toe te kennen aan de kandidaathuurder zodat die de waarborg meteen op een geblokkeerde rekening kan storten om zo aan zijn verplichting te voldoen. Er kan ook geopteerd worden voor een waarborg. De huurder betaalt dan interesten en kapitaal terug. De aandeelhouders krijgen dan een jaarlijks dividend uitgekeerd.

Verzekeringspool
De bedoeling is om verzekerden die omwille van een bepaald risico een hogere premie moeten betalen in een pool te betrekken met personen die een lager risico hebben en de extra premie te verdelen over de groep (de persoon met een hoger risico betaalt iets minder, de persoon met een lagere risico betaal iets meer).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten